Thứ Sáu, 14/04/2017

040510333638

GIÁ TRỊ JACKPOT
18.396.351.500đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO018.396.351.500đ
Giải nhấtOOOOO3210.000.000đ
Giải nhìOOOO1755300.000đ
Giải baOOO3147730.000đ