Thứ Sáu, 13/11/2020

082223333436

GIÁ TRỊ JACKPOT
21.632.894.500đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO021.632.894.500đ
Giải nhấtOOOOO1610.000.000đ
Giải nhìOOOO810300.000đ
Giải baOOO1354030.000đ