Thứ Tư, 13/05/2020

062021354045

GIÁ TRỊ JACKPOT
27.388.276.500đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO027.388.276.500đ
Giải nhấtOOOOO2710.000.000đ
Giải nhìOOOO1183300.000đ
Giải baOOO1813430.000đ