Thứ Sáu, 13/04/2018

112224333843

GIÁ TRỊ JACKPOT
19.208.849.500đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO019.208.849.500đ
Giải nhấtOOOOO2710.000.000đ
Giải nhìOOOO1537300.000đ
Giải baOOO2420230.000đ