Thứ Sáu, 12/08/2016

283134373841

GIÁ TRỊ JACKPOT
18.841.509.500đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO018.841.509.500đ
Giải nhấtOOOOO610.000.000đ
Giải nhìOOOO350300.000đ
Giải baOOO644030.000đ