Thứ Sáu, 12/06/2020

051622273031

GIÁ TRỊ JACKPOT
73.475.094.001đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO073.475.094.001đ
Giải nhấtOOOOO3610.000.000đ
Giải nhìOOOO1612300.000đ
Giải baOOO2621630.000đ