Thứ Sáu, 12/04/2019

031215161744

GIÁ TRỊ JACKPOT
40.141.316.500đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO040.141.316.500đ
Giải nhấtOOOOO2610.000.000đ
Giải nhìOOOO1425300.000đ
Giải baOOO2328930.000đ