Thứ Tư, 12/02/2020

051316202435

GIÁ TRỊ JACKPOT
18.686.469.000đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO018.686.469.000đ
Giải nhấtOOOOO1810.000.000đ
Giải nhìOOOO891300.000đ
Giải baOOO1479030.000đ