Thứ Sáu, 11/05/2018

101126293338

GIÁ TRỊ JACKPOT
22.525.075.500đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO022.525.075.500đ
Giải nhấtOOOOO3910.000.000đ
Giải nhìOOOO1571300.000đ
Giải baOOO2469830.000đ