Thứ Sáu, 11/01/2019

192122232544

GIÁ TRỊ JACKPOT
35.699.076.500đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO035.699.076.500đ
Giải nhấtOOOOO2510.000.000đ
Giải nhìOOOO1156300.000đ
Giải baOOO1890030.000đ