Thứ Sáu, 10/02/2017

020610132028

CHÚC MỪNG CHỦ NHÂN GIẢI ĐẶC BIỆT
31.054.352.000đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO131.054.352.000đ
Giải nhấtOOOOO12210.000.000đ
Giải nhìOOOO4354300.000đ
Giải baOOO6548830.000đ