Thứ Sáu, 10/01/2020

101824354143

GIÁ TRỊ JACKPOT
18.509.904.500đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO018.509.904.500đ
Giải nhấtOOOOO2310.000.000đ
Giải nhìOOOO909300.000đ
Giải baOOO1536230.000đ