Thứ Sáu, 09/04/2021

030408171937

GIÁ TRỊ JACKPOT
19.524.873.000đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO019.524.873.000đ
Giải nhấtOOOOO2810.000.000đ
Giải nhìOOOO1147300.000đ
Giải baOOO1768430.000đ