Thứ Sáu, 08/06/2018

041332354042

GIÁ TRỊ JACKPOT
23.018.484.500đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO023.018.484.500đ
Giải nhấtOOOOO2510.000.000đ
Giải nhìOOOO1218300.000đ
Giải baOOO2022430.000đ