Thứ Sáu, 07/07/2017

041922303435

GIÁ TRỊ JACKPOT
51.353.669.500đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO051.353.669.500đ
Giải nhấtOOOOO5510.000.000đ
Giải nhìOOOO2490300.000đ
Giải baOOO4531430.000đ