Thứ Tư, 07/03/2018

081925313740

GIÁ TRỊ JACKPOT
57.077.335.000đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO057.077.335.000đ
Giải nhấtOOOOO7510.000.000đ
Giải nhìOOOO2364300.000đ
Giải baOOO3637530.000đ