Thứ Tư, 06/12/2017

030729313443

GIÁ TRỊ JACKPOT
35.307.952.000đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO035.307.952.000đ
Giải nhấtOOOOO4710.000.000đ
Giải nhìOOOO1874300.000đ
Giải baOOO2910830.000đ