Thứ Tư, 06/10/2021

091115203236

GIÁ TRỊ JACKPOT
21.685.002.000đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO021.685.002.000đ
Giải nhấtOOOOO1210.000.000đ
Giải nhìOOOO967300.000đ
Giải baOOO1473730.000đ