Thứ Sáu, 06/09/2019

020413152631

GIÁ TRỊ JACKPOT
69.609.684.500đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO069.609.684.500đ
Giải nhấtOOOOO5010.000.000đ
Giải nhìOOOO1516300.000đ
Giải baOOO2337230.000đ