Thứ Tư, 06/09/2017

052024323642

GIÁ TRỊ JACKPOT
32.087.827.000đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO032.087.827.000đ
Giải nhấtOOOOO4210.000.000đ
Giải nhìOOOO2041300.000đ
Giải baOOO3243630.000đ