Thứ Tư, 05/10/2016

050619314244

GIÁ TRỊ JACKPOT
71.430.098.000đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO071.430.098.000đ
Giải nhấtOOOOO2110.000.000đ
Giải nhìOOOO1106300.000đ
Giải baOOO2084530.000đ