Thứ Tư, 05/06/2019

040822253739

GIÁ TRỊ JACKPOT
31.263.883.000đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO031.263.883.000đ
Giải nhấtOOOOO2010.000.000đ
Giải nhìOOOO926300.000đ
Giải baOOO1571630.000đ