Thứ Sáu, 05/02/2021

020831324244

GIÁ TRỊ JACKPOT
13.433.505.000đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO013.433.505.000đ
Giải nhấtOOOOO1210.000.000đ
Giải nhìOOOO851300.000đ
Giải baOOO1315430.000đ