Thứ Sáu, 04/06/2021

192431323536

GIÁ TRỊ JACKPOT
25.695.873.500đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO025.695.873.500đ
Giải nhấtOOOOO1710.000.000đ
Giải nhìOOOO940300.000đ
Giải baOOO1558330.000đ