Thứ Tư, 03/05/2017

031920212545

GIÁ TRỊ JACKPOT
14.671.443.000đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO014.671.443.000đ
Giải nhấtOOOOO4110.000.000đ
Giải nhìOOOO1699300.000đ
Giải baOOO2884230.000đ