Thứ Sáu, 03/03/2017

020413222341

GIÁ TRỊ JACKPOT
15.908.249.000đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO015.908.249.000đ
Giải nhấtOOOOO5610.000.000đ
Giải nhìOOOO2380300.000đ
Giải baOOO3936730.000đ