Thứ Sáu, 02/12/2016

172633343742

GIÁ TRỊ JACKPOT
34.053.459.000đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO034.053.459.000đ
Giải nhấtOOOOO9510.000.000đ
Giải nhìOOOO4740300.000đ
Giải baOOO7879230.000đ