Thứ Tư, 01/11/2017

041225394244

GIÁ TRỊ JACKPOT
28.523.607.000đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO028.523.607.000đ
Giải nhấtOOOOO4110.000.000đ
Giải nhìOOOO1776300.000đ
Giải baOOO2932130.000đ