Thứ Sáu, 01/09/2017

091013192341

GIÁ TRỊ JACKPOT
24.806.172.500đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO024.806.172.500đ
Giải nhấtOOOOO3910.000.000đ
Giải nhìOOOO2047300.000đ
Giải baOOO3239730.000đ