Thứ Tư, 01/07/2020

101314263233

GIÁ TRỊ JACKPOT
18.717.334.500đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO018.717.334.500đ
Giải nhấtOOOOO1110.000.000đ
Giải nhìOOOO729300.000đ
Giải baOOO1407130.000đ