Thứ Sáu, 01/05/2020

060716374044

GIÁ TRỊ JACKPOT
19.664.130.500đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO019.664.130.500đ
Giải nhấtOOOOO1110.000.000đ
Giải nhìOOOO710300.000đ
Giải baOOO1260730.000đ