Thứ Sáu, 01/02/2019

030406383943

CHÚC MỪNG CHỦ NHÂN GIẢI ĐẶC BIỆT
75.388.996.000đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO325.129.665.333đ
Giải nhấtOOOOO8410.000.000đ
Giải nhìOOOO2242300.000đ
Giải baOOO3298830.000đ