Thứ Ba, 31/05/2022

933977ĐB
2TỶ
977933KK
400TR
789834NHẤT
30TR
048300
053327NHÌ
10TR
423909
090392
671728182223BA
4TR
260857674023
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt100N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N