Thứ Bảy, 30/10/2021

818283ĐB
2TỶ
283818KK
400TR
613809NHẤT
30TR
401616
542598NHÌ
10TR
839687
777581
967948518809BA
4TR
224646083522
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt100N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N