Thứ Năm, 30/09/2021

426195ĐB
2TỶ
195426KK
400TR
594350NHẤT
30TR
595137
357856NHÌ
10TR
822923
072243
723313190172BA
4TR
179752172391
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt100N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N