Thứ Năm, 29/09/2022

350999ĐB
2TỶ
999350KK
400TR
821207NHẤT
30TR
920524
580403NHÌ
10TR
348879
184499
711509878706BA
4TR
587981375490
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt100N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N