Thứ Ba, 28/09/2021

301987ĐB
2TỶ
987301KK
400TR
550814NHẤT
30TR
609296
669259NHÌ
10TR
867313
001999
594365667831BA
4TR
559046447056
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt100N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N