Thứ Bảy, 27/08/2022

450477ĐB
2TỶ
477450KK
400TR
226273NHẤT
30TR
419053
506736NHÌ
10TR
642964
048942
285535317081BA
4TR
891023337112
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt100N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N