Thứ Ba, 26/10/2021

164042ĐB
2TỶ
042164KK
400TR
487921NHẤT
30TR
590236
342880NHÌ
10TR
105458
602738
108973246081BA
4TR
989534019704
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt100N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N