Thứ Bảy, 26/02/2022

127868ĐB
2TỶ
868127KK
400TR
860423NHẤT
30TR
233248
527185NHÌ
10TR
499549
114046
370500896191BA
4TR
770112048839
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt100N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N