Thứ Ba, 24/01/2023

841170ĐB
2TỶ
170841KK
400TR
916168NHẤT
30TR
982618
651338NHÌ
10TR
113522
319836
208956581455BA
4TR
783317462650
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt100N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N