Thứ Ba, 21/09/2021

961570ĐB
2TỶ
570961KK
400TR
988496NHẤT
30TR
491628
669916NHÌ
10TR
341377
446293
471583763305BA
4TR
686664267933
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt100N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N