Thứ Năm, 18/11/2021

139729ĐB
2TỶ
729139KK
400TR
614989NHẤT
30TR
996746
503389NHÌ
10TR
287674
297586
737791302820BA
4TR
639591592033
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt100N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N