Thứ Bảy, 17/12/2022

057285ĐB
2TỶ
285057KK
400TR
362740NHẤT
30TR
102170
924343NHÌ
10TR
126772
512126
034533132680BA
4TR
117632855312
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt100N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N