Thứ Năm, 17/11/2022

216806ĐB
2TỶ
806216KK
400TR
247846NHẤT
30TR
734174
730893NHÌ
10TR
312717
507519
680027087509BA
4TR
985299108033
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt100N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N