Thứ Ba, 15/11/2022

684388ĐB
2TỶ
388684KK
400TR
199182NHẤT
30TR
687790
327528NHÌ
10TR
966350
307103
010806484130BA
4TR
753265241815
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt100N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N