Thứ Năm, 08/09/2022

967063ĐB
2TỶ
063967KK
400TR
210890NHẤT
30TR
354852
985987NHÌ
10TR
556824
522264
856605434469BA
4TR
340606715223
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt100N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N