Thứ Ba, 08/02/2022

427838ĐB
2TỶ
838427KK
400TR
954296NHẤT
30TR
577097
830018NHÌ
10TR
952769
119789
450791661249BA
4TR
910792580445
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt100N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N