Thứ Ba, 07/02/2023

823404ĐB
2TỶ
404823KK
400TR
134459NHẤT
30TR
616355
495742NHÌ
10TR
658785
673834
013718240615BA
4TR
994182692804
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt100N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N