Thứ Ba, 05/10/2021

481603ĐB
2TỶ
603481KK
400TR
934085NHẤT
30TR
142007
636095NHÌ
10TR
620859
749608
296277284642BA
4TR
883606979623
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt100N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N